Լավագույն տասնյակը
տղամարդկանց
1  Արոնյան Լևոն 2765
2  Սարգսյան Գաբրիել 2689
3  Մելքումյան Հրանտ 2668
4  Հակոբյան Վլադիմիր 2650
5  Մովսիսյան Սերգեյ 2633
6  Հովհաննիսյան Ռոբերտ 2627
7 Մարտիրոսյան Հայկ 2607
8  Գաբուզյան Հովհաննես 2607
9  Անդրիասյան Զավեն 2603
10   Փաշիկյան Արման 2599
Լավագույն տասնյակը
կանանց
1   Դանիելյան էլինա 2426
2   Մկրտչյան Լիլիթ 2396
3   Սարգսյան Աննա Մ. 2357
4   Գալոյան Լիլիթ 2285
5   Անդրիասյան Սիրանուշ 2280
6   Կուրսովա Մարիա 2279
7   Ղուկասյան Սիրանուշ 2245
8   Գևորգյան Մարիա 2207
9   Բաբայան Արմինե 2189
10   Խաչատրյան Աննա 2121

     2018 թ.                                   

 բեռնել`

               Ա  Ռ  Ա  Ջ  Ն  Ո Ւ  Թ  Յ  Ո Ւ  Ն  Ն  Ե  Ր

        1/16 եզրափակիչ   մրցաշար

          20-29  հուլիսի

                

1/8 եզրափակիչ մրցաշար

             1-10 օգոստոսի

                

1/4 եզրափակիչ մրցաշար

             15-24 օգոստոսի

                

1/2 եզրափակիչ մրցաշար

            11-20 սեպտեմբերի

                 

եզրափակիչ մրցաշար

         13-22 դեկտեմբերի

                

Պ Ա Տ Ա Ն Ե Կ Ա Ն         Ա  Ռ  Ա  Ջ  Ն  Ո Ւ  Թ  Յ  Ո Ւ  Ն  Ն  Ե  Ր

1/2 եզրափակիչ մրցաշար

     9-17  հոկտեմբերի

      

եզրափակիչ մրցաշար

     4-13 դեկտեմբերի        

Ո  Ր  Ա  Կ  Ա  Վ  Ո  Ր  Մ  Ա  Ն     Մ  Ր  Ց  Ա  Շ  Ա  Ր  Ե  Ր

         

4-րդ կարգի համար

   6-14 փետրվարի
    14-22 մարտի
               

             22-30 մայիսի   

27 հունիսի-4 հուլիսի
24 սեպտեմբերի-2 հոկտեմբերի 

3-րդ կարգի համար

           18-26 փետրվարի

                 

 3-12 ապրիլի
5-14 հունիսի

          18-26 հոկտեմբերի

2-րդ կարգի համար

   

       17-28 ապրիլի

               

            30 հոկտեմբերի - 8 նոյեմբերի

              1-ին կարգի համար

         30 ապրիլի

         8 մայիսի (չի անցկացվի)

                

              22 նոյեմբերի -1 դեկտեմբերի

                           Վ Ա Ր Կ Ա Ն Ի Շ Ա Յ Ի Ն        Մ Ր Ց Ա Շ Ա Ր Ե Ր

ԳԱՐՈՒՆ - 2018

           1-10 մարտի

ԱՄԱՌ - 2018

                18-26 հունիսի        

ԱՇՈՒՆ-2018

            12-21 նոյեմբերի

             

Ա Ր Ա Գ     Շ Ա Խ Մ Ա Տ

Հաղթանակի օրվան նվիրված 

           9 մայիսի

                

ՀՀ օրվան նվիրված 

 28  մայիսի

Սահմանադրության օրվան նվիրված

 5 հուլիսի

Անկախության օրվան նվիրված

                    21 սեպտեմբերի

1/2 եզրափակիչ մրցաշար

1-ին փուլ

       30 սեպտեմբերի                 

2-րդ փուլ

  28 հոկտեմբերի

3-րդ փուլ

             11  նոյեմբերի

               

4-րդ փուլ

  25 նոյեմբերի

     եզրափակիչ մրցաշար

           27 դեկտեմբերի

               

                         Ա Մ Ա Ն Ո Ր Յ Ա       Կ Ա Յ Ծ Ա Կ Ն Ա Յ Ի Ն      Մ Ր Ց Ա Շ Ա Ր

Կայծակնային մրցաշար

             28 դեկտեմբերի