Լավագույն տասնյակը
տղամարդկանց
1  Արոնյան Լևոն 2781
2  Սարգսյան Գաբրիել 2682
3  Գրիգորյան Կարեն Հ. 2666
4  Մելքումյան Հրանտ 2663
5  Մովսիսյան Սերգեյ 2647
6   Հովհաննիսյան Ռոբերտ 2642
7 Տեր-Սահակյան Սամվել 2640
8  Հակոբյան Վլադիմիր 2638
9  Պետրոսյան Մանուէլ 2628
10  Մարտիրոսյան Հայկ 2622
Լավագույն տասնյակը
կանանց
1   Դանիելյան էլինա 2407
2   Սարգսյան Աննա Մ. 2402
3   Մկրտչյան Լիլիթ 2388
4   Անդրիասյան Սիրանուշ 2298
5   Գևորգյան Մարիա 2228
6   Ղուկասյան Սիրանուշ 2222
7   Կուրսովա Մարիա 2221
8   Գաբոյան Սուսաննա 2211
9   Բաբայան Արմինե 2177
10   Ասատրյան Սոնա 2122

     2020 թ.                                   

 Բեռնել՝

               Ա  Ռ  Ա  Ջ  Ն  Ո Ւ  Թ  Յ  Ո Ւ  Ն  Ն  Ե  Ր

        1/16 եզրափակիչ   մրցաշար

      16-25  հուլիսի

                

1/8 եզրափակիչ մրցաշար

     4-13 օգոստոսի

                

1/4 եզրափակիչ մրցաշար

    8-27 օգոստոսի

                

1/2 եզրափակիչ մրցաշար

   11-20 սեպտեմբերի

                 

եզրափակիչ մրցաշար

   15-24 դեկտեմբերի

                 

Պ Ա Տ Ա Ն Ե Կ Ա Ն         Ա  Ռ  Ա  Ջ  Ն  Ո Ւ  Թ  Յ  Ո Ւ  Ն  Ն  Ե  Ր

1/2 եզրափակիչ մրցաշար

     6-15  հոկտեմբերի

      

եզրափակիչ մրցաշար

     2-11 դեկտեմբերի        

Ո  Ր  Ա  Կ  Ա  Վ  Ո  Ր  Մ  Ա  Ն     Մ  Ր  Ց  Ա  Շ  Ա  Ր  Ե  Ր

         

4-րդ կարգի համար

   4-12 փետրվարի                

  23-31 մարտի

21-30 մայիսի
1-10 հուլիսի
19-28 հոկտեմբերի 
23 նոյեմբերի -
1 դեկտեմբերի

3-րդ կարգի համար

           1-11 ապրիլի

               

2-րդ կարգի համար

   

       13-23 ապրիլի

               

            29 հոկտեմբերի - 7 նոյեմբերի

              1-ին կարգի համար

         24 փետրվարի-

5 մարտի

               

        27 ապրիլի -

6 մայիսի

      23 սեպտեմբերի-    2 հոկտեմբերի

                           Վ Ա Ր Կ Ա Ն Ի Շ Ա Յ Ի Ն        Մ Ր Ց Ա Շ Ա Ր Ե Ր

ԳԱՐՈՒՆ - 2020

6-15 մարտի

               

ԱՄԱՌ - 2020

        4-13 հունիսի        

ԱՇՈՒՆ-2020

11-20 նոյեմբերի

             

Ա Ր Ա Գ     Շ Ա Խ Մ Ա Տ

Հաղթանակի օրվան նվիրված 

           9 մայիսի

                

ՀՀ օրվան նվիրված 

 28  մայիսի

Սահմանադրության օրվան նվիրված

 5 հուլիսի

Անկախության օրվան նվիրված

            21 սեպտեմբերի

1/2 եզրափակիչ մրցաշար

1/2 եզրափակիչ

       22 նոյեմբերի                 

     եզրափակիչ մրցաշար

           26 դեկտեմբերի

               

                         Ա Մ Ա Ն Ո Ր Յ Ա       Կ Ա Յ Ծ Ա Կ Ն Ա Յ Ի Ն      Մ Ր Ց Ա Շ Ա Ր

Կայծակնային մրցաշար

         27 դեկտեմբերի