Լավագույն տասնյակը
տղամարդկանց
1   Արոնյան Լևոն 2805
2   Սարգսյան Գաբրիել 2672
3   Հակոբյան Վլադիմիր 2667
4   Մովսիսյան Սերգեյ 2647
5   Մելքումյան Հրանտ 2633
6   Պետրոսյան Տիգրան Լ. 2601
7   Հովհաննիսյան Ռոբերտ  2595
8   Փաշիկյան Արման 2594
9   Անդրիասյան Զավեն 2585
10   Գաբուզյան Հովհաննես 2581
Լավագույն տասնյակը
կանանց
1   Դանիելյան էլինա 2413
2   Մկրտչյան Լիլիթ 2376
3   Գալոյան Լիլիթ 2300
4   Անդրիասյան Սիրանուշ 2286
5   Գևորգյան Մարիա 2275
6   Կուրսովա Մարիա 2249
7   Ասատրյան Սոնա 2171
8   Ղուկասյան Սիրանուշ 2166
9   Բաբայան Արմինե 2166
10   Սարգսյան Աննա Մ. 2160

     2017 թ.                                   

    բեռնել`

               Ա  Ռ  Ա  Ջ  Ն  Ո Ւ  Թ  Յ  Ո Ւ  Ն  Ն  Ե  Ր

             1/16 եզրափակիչ   մրցաշար

          11-19  հուլիսի

                

1/8 եզրափակիչ մրցաշար

             1-9 օգոստոսի

                

1/4 եզրափակիչ մրցաշար

             15-24 օգոստոսի

                

1/2 եզրափակիչ մրցաշար

26 հոկտեմբերի -

4 նոյեմբերի

                 

եզրափակիչ մրցաշար

         15-23 դեկտեմբերի

                

Պ Ա Տ Ա Ն Ե Կ Ա Ն         Ա  Ռ  Ա  Ջ  Ն  Ո Ւ  Թ  Յ  Ո Ւ  Ն  Ն  Ե  Ր

1/2 եզրափակիչ մրցաշար

     3-12  հոկտեմբերի

       

եզրափակիչ մրցաշար

     16-25 հոկտեմբերի        

Ո  Ր  Ա  Կ  Ա  Վ  Ո  Ր  Մ  Ա  Ն     Մ  Ր  Ց  Ա  Շ  Ա  Ր  Ե  Ր

         

4-րդ կարգի համար

   4-12 փետրվարի                 

             14-22 մարտի    

20-27 մայիսի
23-30 հունիսի
27 հոկտեմբերի- 4 նոյեմբերի       

3-րդ կարգի համար

          4-12 ապրիլի

                 

 2-10 հունիսի

            9-18  նոյեմբերի

2-րդ կարգի համար

   

       18-27 ապրիլի

                  

           22  նոյեմբերի- 1 դեկտեմբերի

              1-ին կարգի համար

         29 ապրիլի

         7 մայիսի

                

   5-14  դեկտեմբերի

                           Վ Ա Ր Կ Ա Ն Ի Շ Ա Յ Ի Ն        Մ Ր Ց Ա Շ Ա Ր Ե Ր

ԳԱՐՈՒՆ - 2017

           2-10 մարտի

ԱՄԱՌ - 2017

                13-22 հունիսի        

ԱՇՈՒՆ-2017

            22 սեպտեմբերի

             1  հոկտեմբերի

             

Ա Ր Ա Գ     Շ Ա Խ Մ Ա Տ

Հաղթանակի օրվան նվիրված 

           9 մայիսի

                

ՀՀ օրվան նվիրված 

 28  մայիսի

Սահմանադրության օրվան նվիրված

 5 հուլիսի

Անկախության օրվան նվիրված

                    21 սեպտեմբերի

1/2 եզրափակիչ մրցաշար

1-ին փուլ

       24 սեպտեմբերի                 

2-րդ փուլ

  15 հոկտեմբերի

3-րդ փուլ

             5  նոյեմբերի

               

4-րդ փուլ

  19 նոյեմբերի

     եզրափակիչ մրցաշար

           24 դեկտեմբերի

               

                         Ա Մ Ա Ն Ո Ր Յ Ա       Կ Ա Յ Ծ Ա Կ Ն Ա Յ Ի Ն      Մ Ր Ց Ա Շ Ա Ր

Կայծակնային մրցաշար

             29 դեկտեմբերի